از دیده گاه اسلام (ازدواج) یك عمل مقدسى شمرده شده است ، خوب است در این رابطه و در ابتداء بحث اشاره اى به یك آیه از قرآن مجید مى نمائیم : قرآن كریم مرد را در لباس زن و زن را لباس مرد معرفى مى فرماید، یكدیگر را موجب آرامش هم خواند و آن همه امتیازات كه براى این دنیا و دنیاى ابدى براى هر دو منظور داشت (1) و در این باره پیامبر اكرم صلّى اللّه علیه و آله مى فرماید: ازدواج كردن یكى از سنّت هاى من است كسیكه از آن سرپیچى كند از امّت من نیست (2)در روایت دیگر مى فرماید: كسى كه ازدواج كند نصف دینش را حفظ كرده و در نگهداى نصف دیگرش كوشا باشد و از نافرمانى خداوند هراسان باشد (3) و باز نبى اكرم اسلام صلّى اللّه علیه و آله در روایت دیگر مى فرماید: بهترین امّتم ازدواج كرده ها هستند و بدترین آنها عَزَبْها مى باشند و اكثر اهل جهنّم عَذَبها هستند  (4)
اسلام با ترك ازدواج مخالف است
امام رضاعلیه السّلام فرمودند: روزى زنى به خدمت امام باقرعلیه السّلام آمد و عرض كرد: من (مُتَبَتَّلَه) هستم . امام پرسید: منظورت از (تَبَتُّل) چیست ؟ پاسخ داد: قصد كرده ام كه هرگز ازدواج نكنم ! پرسید براى چه ؟ گفت : مى خواهم از این عمل ، به فضل و برترى دست یابم . امام فرمود: از این فكرت منصرف شو، اگر در این كار فضیلتى وجود مى داشت ، فاطمه زهرا(س) براى رسیدن به آن ، از تو شایسته تر بود، زیرا هیچ كس در فضیلت بر او پیشى نگرفته است (5)
آیا ازدواج مانع از درآمد مى شود؟ 
بعضى از جوانان عزیز به این گمان هستند كه اگر ازدواج كنند درآمد و امرار معاش آنها در زندگى كم خواهد شد. جواب این گروه را امام صادق علیه السّلام از قول رسول خداصلّى اللّه علیه و آله چنین مى فرماید: اگر فقیر و ندار هستید ازدواج كنید كه خداوند عزیز به فضلش شما را ثروتمند مى كند.) و قرآن كریم هم در این باره مى فرماید: ان یكونوا فقراء یغنهم اللّه من فضله (6) بین غلامان و كنیزان نیكوكار خود ازدواج برقرار كنید، اگر فقیر باشند خداوند آنها را غنى مى كند. پس كسى كه از ترس فقر ازدواج نكند به درستیكه به خداوند عز و جل بدگمان شده است (7) درباره رزق و روزى بندگان داستانى را اشاره مى كنیم :

وبلاگ پیوند آسمانی - Www.A-Peivand.BlogFa.Com

ادامه در

http://a-peivand.blogfa.com/post-20.aspx