• تمیز باش؛ عزیز باش
  • بهداشت و نظافت می تواند جذابیت اجتماعی، تنبل بودن، هوش، طبقه اجتماعی، تحصیلات، میزان اعتماد به نفس، فرهنگ و ... شما را آشکار کند
  • حسی که زندگی تان را متحول می کند
  • شما چطور به یك نفر اعتماد می‌كنید؟ شاید مجموعه خاطراتش را در ذهن‌تان ورق می‌زنید تا ببینید در موقعیت‌های گوناگون چطور رفتار كرده است یا موفقیت‌های پیشینش را می‌سنجید یا با شناختی كه از...

 

ادامه در                             http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=196747