خوشبختی موضوعی نسبی است. بعضی از ما اگر در غار زندگی کنیم راضی هستیم و برخی دیگر اگر در قصر باشیم باز هم ناراحت هستیم.

به گزارش سلامت نیوزدکتر فرناز عطائی متخصص روانپزشکی گفت : در تمام اعصار ، اندیشمندان درباره معنای خوشبختی بررسی کرده اند. راستی خوشبختی چیست ؟

وی با طرح سوالان زیر میزان رضایت شما را از زندگی ارزیابی میکند .به پرسشنامه زیر جواب بدهید تا جواب خود را بیابید.


اگر می خواهید بدانید که نسبت به دیگران چقدر خوشبخت هستید ، پرسشنامه زیر را تکمیل کنید

 

ادامه در

http://www.niksalehi.com/special/archives/005088.php