برای علاقه مندان به حجاب برتر


چادر مهم ترین و برترین حجاب است .نه تنها در ایران که در بسیاری از کشورها بانوان محجبه ،چادر به سر می کنند .البته چادر اصلی یا همان نیمدایره ای هنوز هم در کشور ما بیشترین طرفدار را دارد و به حق پوشیده ترین حجاب را هم داراست اما مدل های مختلفی از این حجاب هم د سال های اخیر ابداع شده و یا همان مدل های کشورهای عربی است که در ایران هم استفاده می شود .


 

 • شال دار
  شال دار
 • بحرینی
  بحرینی
 • بحرینی
  بحرینی
 • دانشجویی
  دانشجویی
 • اماراتی
  اماراتی
 • ایرانی
  ایرانی
 • ایرانی
  ایرانی
 • کمری
  کمری
 • لبنانی
  لبنانی

 

بخش خانواده ایرانی تبیان


منبع :خانه حجاب صدف

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=175107