24 ذی الحجه سالروز مباهله

 

 ///////////////////////////

 

 

آیه مباهله در قرآن کریم:

 … به آنها (نصارای نجران) بگو: بیایید ما فرزندان خود را دعوت می کنیم شما هم فرزندان خود را، ما زنان خویش را دعوت می نماییم شما هم زنان خود را، ما از نفوس خود دعوت می کنیم شما نیز از ............

 

ادامه در

 

http://najaf.parsiblog.com/Posts/195/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D9%8A%D9%85/

 

ماجرای مباهله در قرآن کریم

در آیه 61 آل عمران می‎خوانیم:
«فَمَنْ حَاجَّكَ فِیهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِینَ؛ هر گاه بعد از علم و دانشی كه (درباره مسیح) به تو رسیده (باز) كسانی با تو به محاجّه و ستیز برخیزند، به آنها بگو بیایید ما فرزندان خود را دعوت كنیم، شما هم فرزندان خود را دعوت كنید، ما زنان خویش را دعوت نماییم، شما هم زنان خود را، ما از نفوس خود دعوت كنیم، شما نیز از نفوس خود، آن گاه مباهله كنیم و لعن خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.»

داستان مباهله در

http://www.rasekhoon.net/forum/threadshow-269701-1.aspx