نتایج دنیایی استغفار در قرآن كریم

1. مشمول رحمت الهی واقع شدن

﴿لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون﴾(سوره نمل، آیه 46)

........................

2. به دست آوردن ثروت و قدرت
﴿و یا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیكم مدرارا و یزدكم قوة الی قوّتكم و لا تتولّوا مجرمین﴾(سوره هود، آیه52)

 

.....................

3زندگی دلنشین در دنیا
﴿و ان استغفروا ربكم ثم توبوا الیه یمتعكم متاعا حسنا…﴾ (سوره هود،آیه 3)

و از پروردگارتان طلب مغفرت كنید و به سوی او بازگردید تا شما را به بهره ای نیكو تا مدتی معین(كه عمر دارید) كامیاب كند…

......................

4. افاضە نعمتهای خداوند بر بندگان
﴿و استغفروا ربكم ثم توبوا الیه ان ربی رحیم ودود﴾(سوره هود،آیه 90)

[پس بیایید] و از پروردگارتان آمرزش بطلبید و به سوی او بازگردید كه پروردگار من مهربان و دوستدارـ توبه كنندگان ـ است.

......................

5. استغفار،مانع نزول بلا و عذاب
﴿و ما كان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما كان الله معذبهم و هم یستغفرون﴾(سوره انفال،آیه33)
ولی تا تو(پیامبر اسلام(ص)) در میان مردم هستی خداوند بر آن نیست كه آنان را عذاب كند، و تا آنان استغفار می كنند خداوند آنان را عذاب نمی كند.

در ذیل این آیه امام علی(ع) پس از رحلت پیامبر(ص) فرمودند:«یكی از دو امان از میان ما رفت،امن دیگر كه استغفار است را حفظ كنید.» (نهج البلاغه،حكمت 88)

http://goftomanedini.com/showthread.php?p=521856#post521856