• معیارهای گزینش همسر از منظر قرآن
  • یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی قبل از ازدواج، در نظر گرفتن معیارهایی برای انتخاب همسر است. به جرئت می‌توان گفت بیشترین مشکلاتی که در زندگی مشترک به وجود می‌آید، ناشی از این است که زن و مرد، همسر مناسب خود را انتخاب نکرده‌اند
  • ازدواجی موفق داشته باشید
  • قدما گفته‌اند ازدواج مجموعه‌ای از تندی‌ها، ترشی‌ها، شیرینی‌ها و بی‌مزگی‌هاست؛ اما كسانی شاید این طعم‌ها را تا پایان عمر نچشند.
  • تو مثل من نیستی!
  • در ازدواج شما طرفدار نظریه تفاوت ها هستید یا شباهت ها؟ فکر می کنید باید تا حد امکان شبیه طرف مقابلتان باشید یا با او تفاوت داشته باشید؟

 

ادامه در

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=138754